شیوه و ضوابط برگزاری دوره غیر حضوری

دوره های دانشگاهی آنلاین به دانش آموزانی که به یک محیط یادگیری انعطاف پذیر نیاز دارند و به دلیل مسئولیت های حرفه ای، خانواده یا محدودیت های فیزیکی نمی توانند به کلاس های سنتی حضور پیدا کنند، خدمات می دهند.

برای ارائه یک دوره دانشگاهی آنلاین، مؤسسات باید از فناوری مناسب و زیرساخت های دیجیتالی بهره ببرند که شامل سامانه های مدیریت یادگیری، اتاق های گفتگو مجازی و ابزارهای همکاری است.

علاوه بر این، مؤسسات باید اطمینان حاصل کنند که دوره هایشان برای ارائه در یک محیط آنلاین طراحی شده اند و شامل عناصر تعاملی مانند تکالیف نوشتاری و آزمون ها هستند.

 

برای موفقیت دوره های دانشگاهی آنلاین

مؤسسات باید به عملکرد دانشجویان در دوره های آنلاین توجه کنند و به آنها بازخورد و پشتیبانی منظم ارائه کنند. این ممکن است شامل راهنمایی دانشجویان در مورد تکالیف و بررسی های آنها، و همچنین فراهم کردن فرصت های همکاری و ارتباط با هم دانشجویان باشد.

در نهایت، مؤسسات باید به طور مداوم اثربخشی دوره های دانشگاهی آنلاین خود را ارزیابی کرده و تنظیمات لازم را برای اطمینان از اینکه دانشجویان تجربه یادگیری موثری دارند، انجام دهند.

 

اگرموفق به تماس بامشاوران ما نشدید،

آخرین مدرک تحصیلی که دارید همراه با درخواست خود را در واتس اپ یا روبیکا به شماره ۰۹۱۱۵۹۶۵۴۳۱ بفرستید،

 

طی مدت ۲۴ساعت مشاوران به شما پاسخ خواهند داد.

شیوه و ضوابط برگزاری دوره غیر حضوری

لیسانس مجازی |کارشناسی غیرحضوری

 

۰۹۱۱۵۹۶۵۴۳۱باقری

 

اگرموفق به تماس بامشاوران ما نشدید،

آخرین مدرک تحصیلی که دارید همراه با درخواست خود را در واتس اپ یا روبیکا به شماره ۰۹۱۱۵۹۶۵۴۳۱ بفرستید،

 

طی مدت ۲۴ساعت مشاوران به شما پاسخ خواهند داد.

فهرست مطالب:

Comments are closed.

فهرست مطالب: