دیپلم فوری

دیپلم نقشه کشی معتبر و قانونی

  دیپلم چیست ؟   دیپلم نام مدرکی در نظام آموزشی ایران است که دانش آموزان پس از اتمام مقطع دبیرستان موفق به دریافت آن می‌شوند. در ایران برای رفتن به پیش دانشگاهی و اخذ مدرک پیش دانشگاهی هر دانش آموز نیاز دارد تا دیپلم خود را اخذ کند . به عنوان دوره پیش‌دانشگاهی در […]

ادامه مطلب