دانشگاه مجازی

گرفتن فوق لیسانس غیرحضوری

گرفتن فوق لیسانس با شرایط آسان   با شرایطی که کرونا در زندگی ما بوجود آورد خیلی از کارهای ما بصورت غیرحضوری باید انجام بشه. گرفتن فوق لیسانس هم یکی از کارهایی است که شما میتوانید به صورت تماما غیرحضوری مدرک فوق لیسانس خود را در رشته های تحصیلی مختلف دریافت نمایید. با گرفتن فوق […]

ادامه مطلب